رنسانس
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
نویسنده: مشاور - ۱۳۸٩/۸/٢۳
اگر درک کنیم که شخصیت زن و مرد متفاوت است
مسلماً پاسخ هر یک از ما نسبت به چنین پرسشی بر اساس نوع نگرشودیدگاه ها ، شرایط اقتصادی...


مسلماً پاسخ هر یک از ما نسبت به چنین پرسشی بر اساس نوع نگرشودیدگاه ها ، شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی خانوادگی که در آن رشد کرده و پرورش یافته ایم متفاوت است. اما علیرغم تمام تفاوتهای موجود در اندیشه و عمل ، پاسخ قطعی و مشترکی نیز برای این پرسش در بطن تمام جوابها پیدا می شود و آن دست یافتن به آرامش ، شادی و احساس رضایتمندی است .
شاید بتوان ادعا کرد مهمترین کارکرد نهاد خانواده ، به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی ، تحقق بخشیدن به آرزوی دیرین تمام نسلها ، اقوام و نژادهای بشری استیعنی رسیدن به آرامش . صرف نظر از این که ازدواج هر یک از ما چنین پدیده ای را در برداشته یا خیر ، در این مبحث کوتاه قصد داریم به مواردی اشاره کنیم که رعایت آنها علاوه بر ترمیم روابط و مناسبات خانوادگی ، در باقیمانده زندگی مشترکمان نیز ، رضایت و آرامش را در جهت درک خوشبختی و رفع زمینه های سوء تفاهم به ما هدیه می کند .
نگرش ، افکار ، احساسات

یقین بدانید که همه چیز به نگرش شما بستگی دارد . برداشتها ، طرز تلقی و باورهای شما تعیین کننده هستند. مهم است که حوادث را چگونه تفسیر می کنید ودید شما به دیگران چگونه است. آنگاه که نسبت به پدیده ای منفی فکر می کنید چطور می توانید از خود انتظار داشته باشید احساس خوبی درباره آن موضوعِ بخصوص پیدا کنید ؟ اگر تصور می کنید عمر زندگی مشترک شما به پایان رسیده و راهی برای ادامه آن نیست،دیگر دلیلی نمی بینید تا برای قوام و بقای آن تلاش کنید .


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


ابزار وب رایگان-سخن روز بزرگان ابزار وب رایگان-ایران تاریخ هجری شمسی ابزار وب رایگان-ساعت فلاش