رنسانس
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
نویسنده: مشاور - ۱۳٩٠/۳/٦

نتایج بدست آمده در دو مورد تحقیقاتی فوق، برای من شوک محسوب می شد و در حقیقت می توان گفت به نوعی تبعیض بین دو جنس پی بردم. زیرا همواره بر این باور بودم که زنان در تمامی موارد به باهوشی مردان هستند.


زنان سخت کوش تر و وظیفه شناس تر از مردان هستند در حالیکه مردان باهوشتر و مبتکرتر از زنان هستند. دکتر پاول ایروینگ (Paul Irwing)، استاد ارشد روانشناسی دانشگاه منچستر ادعا می کند : "مردان باهوش تر از زنان هستند"


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


ابزار وب رایگان-سخن روز بزرگان ابزار وب رایگان-ایران تاریخ هجری شمسی ابزار وب رایگان-ساعت فلاش