رنسانس
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
نویسنده: مشاور - ۱۳۸٩/٥/۳۱

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، ترتیب تولد فرزندان در خانواده ها که همواره علت رقابت میان خواهران و برادران محسوب می شود، احتمالا بر شخصیت و هوش کودکان نیز تاثیر می گذارد.
به نقل از تای ایندین نیوز، محققان می گویند: فرزندان اول باهوش ترند، با این حال خواهران و برادران کوچکتر نمره های بهتری در مدرسه می گیرند و اجتماعی تر هستند.
در این مطالعه "تیفانی ال. فرانک" از دانشگاه "آدلفی" در "لانگ آیلند" و همکارانش 90 جفت خواهر و برادر دبیرستانی را مورد مطالعه قرار دادند.
محققان از افراد مورد مطالعه خواستند تا نمره ها و رتبه خود را در زمینه هوش، اخلاق کاری و عملکرد تحصیلی در مقایسه با خواهران و برادرانشان اعلام کنند.
همچنین محققان به منظور تایید گزارش های دانش آموزان، نمره های آزمون های تحصیلی آنها را بدست آوردند.
در این مطالعه دیده شد که فرزندان اول در ریاضی و قدرت کلامی نمره های بهتری گرفتند، اما میانگین نمرات طول سال تحصیلی خواهران و برادران کوچکتر در درسهای انگلیسی و ریاضیات بهتر بود.
در آزمایش دیگری محققان تفاوت های شخصیتی 76 جفت خواهر و برادر را در دبیرستان بررسی کردند.
در این مطالعه دیده شد که خواهر و برادر کوچکتر نسبت به خواهر و برادر بزرگتر خود اجتماعی تر، احساساتی تر و باگذشت تر است. فرزندان اول از خواهر و برادر کوچکتر خود کمال گراترند.
به گفته محققان، فرزندان اول به دلیل اینکه در برهه ای از زندگی خود تنها کانون توجه پدر و مادر خود بوده اند، نمرات بهتری در آزمون های هوش بدست می آورند.
با این وجود آنها تاکید کردند: فرزندان کوچکتر به دلیل کسب مشاوره از فرزندان اول که ناچار بوده اند بعضی موضوعات را خود حل کنند، نمره های بهتری بدست می آورند.
این یافته ها در صد و هجدهمین کنوانسیون سالانه انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد.
منبع:

http://www.shafanews.com/health/post-368.php

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


ابزار وب رایگان-سخن روز بزرگان ابزار وب رایگان-ایران تاریخ هجری شمسی ابزار وب رایگان-ساعت فلاش