رنسانس

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

خرداد 91
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
7 پست
خرداد 90
12 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
12 پست
زنان
1 پست
لذت
1 پست
مزخرف
1 پست
فلاسفه
1 پست
ایران
1 پست
جنسی
1 پست
ژاپن
1 پست
کودک
1 پست
فرزند
1 پست