یه شعر زیبا و قشنگ

زندگی کردیم اما باختیم
کاخ خود را روی دریا ساختیم
لمس باید کرد این اندوه را
بر کمر باید کشید این کوه را
زندگی را با همین غم ها خوش است
با همین بیش و همین کم ها خوش است
زندگی را خوب باید آزمود
اهل صبر و غصه و اندوه بود
باختیم و هیچ شاکی نیستیم
بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم

/ 0 نظر / 28 بازدید