10 نشانه خیانت مردان و زنان

 نشانه خیانت یک مرد

متاسفانه پدیده نکوهیده خیانت در برخی از مردان مشاهده میشـود که در نهایت موجبات تخریف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد آورد. در این قسمت به 10 نشانه خیانت در مردان اشاره می‌کنیم. این علائم ممکن است شروع قصه ای غم انگیز باشد پس سعی نماییـد حـواس خود را بیشتر جمع کنید.

نشانه شماره 10 :افزایش ساعات کاری
بیشترشدن مدت زمانی که بقول او بدلیل اضافه کاری یا جلسه سر کار میماند یکی از نشانه‌‌‌های مهم است. این فرصت خوبی است برای ملاقات و قرارهای عاشقانه.
 
 
نشانه شماره 9 :تفکر زیاد و خیره شدن
بتازگی زیاد توی فکر است، معمولا" به یک نقطه خیره میشود و در افکار خود فرو رفته، آیا مشکل کاری دارد؟ با کـسی دعوایـش شده؟ اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـی بیدار شوید. 
 
 
نشانه شماره 8 :کم حرفی و سرد مزاجی
یکی از نشانه‌‌‌ها این است که او دیگر در خانه حرف نمی‌زند و یا بسیار کم حرف شده است، با شما به سردی برخورد کرده و احساسات شما را بی معنی می‌انگارد و دیگر حرفهای عاشقانه نمیزند. 
 
 
نشانه شماره 7 :مخفی کردن موبایل و تلفنهایی بی جواب
موبایلش را هیچگاه از خودش دور نمیکند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامی‌صحبت می‌کند. تلفنهای مشکوک و مزاحم زیاد شده است.
 
 
نشانه شماره 6 :عدم تمایل به روابط زناشویی
در صورت وجود روابط پنهانی شـور و هـیجان همسر شما برای رابطه زناشویی از بین رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این روابط ندارد او سرد و بیتفاوت از کنار شما خواهد گذشت.
 

نشانه شماره 5 :اتهام به خیانت :
از قدیم گفتن "دست پیش بگیر تا پس نیـفتـی" و "کافـر هـمـه را بـه کیش خود پندارد".
بله او شما را به خیانت متهم می‌کند در حالی که هیچ دلیل و مدرکی ندارد. چون خود چنین افکاری درسردارد اینطور می‌انگارد که شما نیز به دنبال کج روی و تقلب هستید. انگ زدن‌‌‌های بی مورد، سوال پیج کردنهای پی در پی و بدون منطق می‌تواند نشانه مهمی‌برای خیانت در او باشد.
 
 
نشانه شماره 4 :جبهه گیری و پرخاشگری
هنگامی‌که از او میپرسید "چرا دیر کردی؟" یا "چرا موبایلت خـامـوش بود؟" او با لحنی تند و چهره ای برافروخـته شـروع بـه توجـیه شـما می‌کـند و با اسـترس پاسخ سوال را می‌دهد. برای هر موضوع بی اهمیتی شروع به بهانه تراشی و تند خویی می‌کند. "آنکه از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقی تر بیان شوند، احساس صحیح بودن آنها بیشتر تقویت خواهد شد و بالاعکس.
 
 
نشانه شماره 3 :احساس گناه و شرمندگی زیاد
او بدلیل گناهی که در مورد شما مرتکب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان می‌کند بنابراین وقتی هدیه ای به او می‌دهید و یا کار غیر منتظره ای برایش انجام می‌دهید، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگی در چهر ه اش موج خواهد زد.
 
 
نشانه شماره 2 :تغییر شخصیت وشکل ظاهری
نوع لباس پوشیدن او تغییر می‌کند، جملات جدید بیان می‌کند، حرکات متفاوت از او سر می‌زند، ساعت خواب و بیداریش تغییر می‌کند، غذاهای جدیدی طلب می‌کند. بـیـشتر حـمام می‌رود، مـوهای خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل می‌نماید. او می‌خواهد مطابق با میل دیگری رفتار کند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و ...
 
 
نشانه شماره 1 :افزایش ناگهانی ساعت کاری در اینترنت
امروزه اینترنت و اسلحه بسیار قوی آن یعنی "چت" وسیله ای مطمئن و امن برای رد و بدل حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل‌‌‌های شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسیده و یا نرسیده تلقی می‌گردد. گـذراندن سـاعتهای متـمادی شـوهرتان را در جـلـوی کامپیوتر بحساب انجام کارهای اداری و استفاده عـلمی‌او از کامـپـیوتر نـگذارید و کمی‌بیـشتر حواستان را جمع نمایید. 
 

نتیجه: گرچه نـشـانه‌‌‌های ذکر شـده به هیـچ عنـوان دلیـل قطعی برای خیانت مردان محسوب نمیگردد، دانستن آنها برای پیشگیری از خیانت پیش از وقوع مفید می‌باشد. فضای خانواده خود را با صداقت و صمیمیت گرمتر و جذاب تر نمایید.

10 نشانه خیانت یک زن 
 در زیـر 10 نشانـه اصلی که ممکـن است ( نه لزوما" ) دلیـل خیـانت یـک زن باشد را می‌خوانید:
 
نشانه شماره 10 : فاصله گرفتن و جدایی از خانواده
این واقعیت که او دیگر علاقه ای به رسیدگی امور خانواده ندارد و تمایلش را به برقراری رابطه با خـانـواده و دوسـتان شما از دسـت می‌دهد، می‌تواند دلیـل بر پشیمانی و ندامت ناشی از خیانت باشد. او ممکن است بخاطر خیـانـتش احسـاس گنـاه کـرده و روبرو شدن با دوستان یا خانواده شما او را به یاد گناهانش بیندازد.بنابراین هرچقدر او در صداقت و درستی قوطه ورتر شود، بهمان اندازه مجبور بتحمل عذاب وجدان کمتری خواهد شد. 
 
 
نشانه شماره 9 :افزایش پرخاشگری و ستیزه جویی
آن روزهای تفاهم و همدلی و رضایت که با هم داشتید به پایان رسیـده. اخیرا او با هر کار شما شروع به مشاجره و شکایت پـرداخـتـه و از هـر بـهـانـه ای بـرای نـزاع و تخریب شخصیت شما استفاده میکند. نق زدنها به او کمک می‌کند تا احساس گناه را از بین برده و یا حداقل کمترکند. بنابراین اگر عیب جوییهای او از شما بصورت یک عادت درآمده کمی‌دقت کنید ببینید چه اتفاقی در حال افتادن است.
 
 
نشانه شماره 8 : دوستی با فردی جدید 
یک از نشانه‌‌‌های شروع خیانت قرار گرفتن فردی جدید در سر راه اوست که ممکن است از طرف او "همکار" یا "دوست قدیمی" اطلاق شود. او از بیان جزئیات دوستی با فرد جدید خودداری کرده و سعی در پوشاندن آنها دارد.
 
 
نشانه شماره 7 : ممانعت از پاسخگویی به سؤالات ساده
هـمیشه نسبت بفردی که حتی از پاسخگویی به ساده ترین و منصفانه ترین سوالات شما سرباز می‌زند و یا سـوالات شما را از خودتان می‌پرسد ( این امر نشانگر یافتن یک جستجوی ذهنی برای دروغگویی است ) ضنین و مشکوک باشید. هشیار باشید در مورد دیر آمدن‌‌‌ها به خانه و ایـنکه او با غرولند در جواب سوال شما می‌گوید: " چرا می‌خوای بدونی کی از محل کارم خارج شدم؟". اگر او به سوالاتی که همیشه عادت داشـت داوطـلبـانـه و با رقبـت پاسـخ دهـد ولی اکنـون با حالت تدافـعی و جبـهه گیرانه علاقه ای به جواب دادن آنها ندارد، بـدانید که او چـیزی ( یا کسی....) را از شما پنهان میکند.
 


نشانه شماره 6 : ایجاد تغییرات در عادت‌‌‌ها

اگر او سرش جای دیگری گرم باشد ، بطور قطع متـوجه تـغییراتـی در انـجام عـادتها و کارهای روزمره اش خواهید شد. دیگر تمایلی به سینما رفتن وجود ندارد و صحبتی از شرکت در کلاسـهای آموزشـی نمی‌شـود. معمولا" مـردان دوسـت دارند با مـعشـوقه جدیدشان ملاقات کنند و این امر موجب غفلت و بازماندن از انجام مشغولیات گذشته می‌گردد.
 


نشانه شماره 5 : افزایش آرایش و آراستگی

هـمانگونه که خود شما در ابتدای ارتباطتان سعی در نشان دادن محاسن خود به یکدیگر داشتید، اکـنون او نـیز بصورت ناگهانی اصرار در آرایش بیشتر و تغییر لباس و دگرگون کردن ظاهر خود برای فردی دیگر دارد.
 


نشانه شماره 4 :اافزایش استقلال و خودکامگی

یک نشانه مهم کج روی این است که او از نـهاد دو نـفره خـانواده جدا شده و به سمت خودمختاری پیش می‌رود. او دیگر نمی‌گوید "ما" می‌گویـد "من" بعلاوه کار خودش را انجام می‌دهد و تمایلی به مشورت در مورد اندیشه‌‌‌های آینده زندگی ندارد. او طوری رفتار میکند که به شما بفهماند دیگر نیازی به نگهداری شما ندارد.
 


نشانه شماره 3 : تغییر در زندگی زناشویی

ایجاد تحـولات ناگهـانی، عـدم تمایـل و سربازدن در رابطه زناشویی.
 
 
نشانه شماره 2 : افزایش مشغولیتها
او میگوید دیگر وقت انجام فعالیت‌‌‌های فوق برنامه را با شما ندارد با اینحال وقتی که "دوستش" با او تماس می‌گیرد همان لحظه حاضر و آمـاده شده و بـیرون می‌رود. او بسیار زیاد برای "کار" از خانه خارج می‌شود.
 

نشانه شماره 1 :بی تفاوتی و بی اهمیتی
چه چیزی بدتر از این اســت که همسـر شـما تقریبا در مـورد همه چیز نق بزند؟ به نظر می‌رسد بدتر این باشد که او دیگر توجه نکند که حتی شـما یک مـوجود زنده هستید. همانـطور که نشـانه شــماره 9 ( بهانه جویی و گیـر دادن سر هر موضوع ) یک نــشـانه خیانت محسوب میگردد بر عکس آن هم یعنی بی اهـمیتـی در انجام کارهای شما نیز دلیلی محکم است. دیگر برای او فرقی نمیکند که شما کجا میروید و چه کار می‌کنید. اگر عقیده خود را مثلا" در مورداحساس خود و یا ظاهر او ابرازکنید با جوابی سرد مواجه خواهید شد. بعبارت دیگر او همـان اندازه اهمیتی که شما برای موضوعات مختلف قائل هستید، قائل نخواهد بود بخصـوص که آن موضـوع مسـتقیما" در رابـطه شـما تاثیر گذار باشد.
واقعیت گرا باشید: با این فکر که همسرتان هیچ وقت به شما خیانت نمی‌کند، خودتان را فریب ندهید و از طرف دیگر فورا" او را متهم به خیانت نکنید. اگر هـمسر شما دارای یک از نشانه‌‌‌های فـوق بـود، دلـیل بر ایـن است که احتـمـالا" چیـزی در این رابطه غلط می‌باشد و لزوما" دلیلی بر اتهام نهایی نیست. در هر حال بـا خـواندن ایـن مقاله فرصنی مناسب برای شما پیش می‌آید تا بـتـوانید برخورد و دیدگاه منطقی تری نسبت به مسائل داشته باشید.موضوع مهم تر اینکه اجـازه نـدهید آنچه که ممکن اسـت تنها یک حس حسادت در شما باشد باعث تخریب افکارتان در مورد همـسرتان شود چرا که اشتباه انگاری و نتیجه گیری زود هنـگام ممکن اسـت یک رابطه را برای همیـشه از بین ببرد پس همه حقایق را پیش از روبرو شدن با وی درنظر داشته باشید 
/ 0 نظر / 20 بازدید